IT juhtimise teabevara

3.1.3.4. Infosüsteemi arhitektuuri eduka pla­neerimise eeldused

Võib väita, et infosüsteemi arhitektuuri planeerimise keeru­kamad ülesanded ei ole seotud tehnoloogiaga. Infosüsteemi arhitektuuri eduka loomise, nagu ka paljude teiste ko­gu ettevõtet läbivate projektide suurim väljakutse on ettevõttesisese toetuse võitmine ja hoidmine.


Arhitektuuri­projekti pole mõtet alustada il­ma äripoole toetuse ja osaluseta. Kui ärijuhid ei näe ette­võtte info­süsteemi arhitektuuri planeerimises selget väärtust, pole ettevõte projekti alustamiseks valmis. See­pä...