IT juhtimise teabevara

11.4.1. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)

Gertrud Sein

Isikuandmete kaitse on valdkond, mis puudutab igat ettevõtjat ja asutust, olenemata tegevusalast. Isikuandmete töötlemisega on tegu alati, kui tehakse toiming inimese ehk andmesubjekti kohta käivate andmetega. Need andmed võivad asuda eri andmebaasides, kõvakettal, desktop’il ehk töölaual, mälupulkadel, vestlusprogrammides, telefonirakendustes, e-kirjades, riiulil olevates kaustades jne. Isikuandmete töötlemine ei ole a...