IT juhtimise teabevara

2.5.6. Ettevõttesisene küberturbeaudit ja sammud selle teostuseks

Andres Vallistu, OIXIO AS, küberturbe ärisuunajuht
Janek Saar, OIXIO AS, infoturbejuht

Artikli eesmärk on anda ettevõtte küberturbe eest vastutavale isikule esmased suunised, kuidas iseseisvalt hinnata ettevõtte küberturbe hetkeseisu. Hetkeseisu hindamise eesmärk on kontrollida olemasolevate kaitsemeetmete tõhusust, leida üles nõrkused ja töötada välja vastumeetmed (turbeplaan) optimaalsel tasemel küberturvalisuse tagamiseks.