IT juhtimise teabevara

6.5.2.5. Essential Unified Process (EssUP)

Essential Unified Processi autor Ivar Jacobson võttis tarvitusele kasutuskaasused, oli üks Rationali asutaja, üks RUP-i põhiideoloog ja tarkvaraarenduse protsesside visioonäär.


EssUP integreerib UP, agiilprotsesside ja protsesside parendamise valdkondade parimad kogemused. Uut arendusprotsessi on vaja, sest arendajad on väsinud “rasketest” protsessidest, kuid edukaks tarkvaraarenduseks on vaja kasutada parimaid kogemusi. Seega on põhimõtteliselt vaja uuesti disainida protsesside kavand...