IT juhtimise teabevara

3.1.3.3. EIAP protsessi kirjeldus

EIAP protsess sisaldab kokkuvõtlikult järgmisi etappe ja alamtegevusi:

1. Projekti käivitamine

1.1. Projekti eesmärkide ja ulatuse määratlemine

1.2. Visiooni kujundamine

1.3. Metoodika valik