IT juhtimise teabevara

3.1.3.2. EIAP etapid

EIAP sisaldab seitset sammu, mida võib tinglikult ja­gada keskpunkti alusel neljaks etapiks:

Esimene etapp: kuidas alustada?

1. Projekti käivitamise eesmärk on koostada EIAP töö­plaan ning saavutada juhtkonna ja teiste projekti õnnes­tu­miseks oluliste inimeste heakskiit ning valmidus pro­jektis osaleda.

Teine etapp: kus me asume?