IT juhtimise teabevara

7.1.1. Eesti infoühiskonna arengukava aastani 2020

Eestis infoühiskonna arengut suunav dokument “Eesti infopoliitika põhialused” võeti riigikogus vastu 1998. aastal. Seal on sõnastatud avaliku sektori toimimise põhimõtted infoühiskonna arendamisel. 2004. aastal võttis valitsus vastu infopoliitika põhialuste jätku­dokumendi “Infopoliitika põhialused 2004–2006”, mis täiendab infopoliitilist raamistikku, lähtudes tehnoloogilisest arengust ja Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga.

2006. aastal kiitis valitsus heaks Eesti infoühiskonna areng...