IT juhtimise teabevara

7.2. E-haldus

E-halduse mõiste haarab e-kodanikku, e-riiki ning ­e-ühiskonda. E-halduse mudelis on rõhuasetused e-riigi funktsionaalsusel e-kodaniku ja e-äri vaatenurgast. E-haldust kirjeldatakse eeskätt e-Eesti mudeli raames, kuid kasutatud on ka teiste riikide kontseptsioone. E-haldus on IT-juhtidele tegevusala ja turg.

1. E-riik

E-riik on riigi virtuaalne keskkond. E-riigi mudelit kasutavad e-Eesti (Eesti virtuaalkeskkond), eEuroopa jt. E-riik haarab riigiasutusi j...