IT juhtimise teabevara

6.5.1. Capability Maturity Model (CMM)

USA Kaitseministeeriumile (ingl Department of Defense, DoD) sai 80. aastate algul selgeks, et aparaatide len­nutamist korraldava ja võõraste aparaatide õhus­­­­­­­püsimist takistava tarkvara väljatöötamisel tuleb prog­ram­meerimisgeeniuste jaoks mittejälgitav ning sõja­väe­lisele kor­ra­le mitte kohane tegevus asendada hästi­distsip­li­nee­ritud arendajate ja programmeerijate armee regle­men­­tee­ri­tud ning jälgitava tegevusega. Idee ellu­viimiseks asutas DoD 1984. aastal uurimiskeskuse Soft...