IT juhtimise teabevara

10.7. ASP ehk infosüsteemide majutusteenus

Firma oma infosüsteemi rajamine on üsna kulukas ja riskantne ettevõtmine, mida paljudel juhtudel pole üldse otstarbekas ette võtta. Kulukas on ka info­süs­teemi ülalpidamine, sest nõuab kvalifitseeritud ja­ usal­dusväärset tööjõudu ning kallist tehnilist infra­struk­tuuri. Vaatame, kas isetegemisele leidub ka alter­natiivi, et­ iga ettevõte ei peaks arvutifirma tasemel info­teh­no­loogiat valdama.

Üks selline võimalus on rakendusmajutus (ingl app...