IT juhtimise teabevara

4.6.3. Ärimõju analüüs

Ärimõju analüüs on talitluspidevuse tagamise olulisemaid komponente. Analüüsi kvaliteedist oleneb terviku kvaliteet. Ärimõju analüüs (ingl business impact analysis – BIA) aitab välja selgitada ettevõtte kõige ärikriitilisemad protsessid ning milliseid alamsüsteeme ja kui kiiresti on vaja pärast kriitilist intsidenti taastada.

Iga äriprotsessi hinnatakse selle katkestuse ajakrii­tilisuse ja mõjuulatuse alusel, et selgitada välja talutav aeg, mille jooksul on ettevõttel ...