IT juhtimise teabevara

2.2.8.1. Andmete pealtkuulamine ja sõnumite võltsimine

Internetis leviv info, sh interneti kaudu laetavad failid, saadetud e-post jms, läbib oma teel mitut arvutit. Kõigis neis on kogu infot võimalik lugeda, salvestada ja analüüsida saatja või lugeja teadmata. Seepärast on tundliku info saatmine e-postiga riskantne, kui ei rakendata kaitsemeetmeid.

Info pealtkuulamise vältimiseks on lihtne ja peaaegu kindel meetod – info krüpteerimine ehk salakirjastamine. Vahendid selleks on sisse ehitatud nii Microsoft Internet Exploreri kui ka N...