IT juhtimise teabevara

6.3. Andmeladu

Andmeladu on struktureeritud andmete kogum andme­päringute ja aruannete tegemiseks. Andmelaos oleva info põhjal tehakse analüüse, mille alusel võetakse vastu otsuseid. Ingliskeelse termini data warehouse tõlkimine ei ole ühest eestikeelset vastet andnud. Levi­nud tõlketerminid on “andmeait”, “andmeladu” ja “andmehoidla”. Millist terminoloogiat kasutada, jääb igaühe otsustada.

Selles peatükis kasutame “andmelao” mõistet seetõttu, et ladu kui hoiustamise koht on keelekasutuse...