IT juhtimise teabevara

2.2.8.3. Andmekandjate ja failide riknemine

Töötavaid infosüsteeme ja neis hoitavaid materjale (do­ku­­men­te, andmebaase jms) varitsevad mitmesugused ohud – olu­lise info kaotsiminek, sattumine valedesse kätesse jms –,­ mis toovad sageli kaasa suuri eba­mugavusi ja majan­duslikku kahju.

Praktika näitab, et kõige suurem oht infole lähtub alati organisatsiooni seest ning info kaitsmiseks on vaja kasutusele võtta turvalised protseduurid esmajoones oma organisatsioonis (tagavarakoopiate regulaarne tegemine, paroolide edasiandmise ...