IT juhtimise teabevara

6.2.3. Andmebaasisüsteemi kulud

Andmebaasisüsteemi valimine võib osutuda IT-juhile keeruliseks ülesandeks. Tarkvaratootjad pakuvad sageli pa­rimat maksumust kasutusaja jooksul ehk omamis­kulusid (ingl TCO – total cost of ownership). Enamasti üt­leb tarkvaratootja, et tema toode on kõige odavam, tei­ne väidab täpselt sama oma toote kohta.

Platvormi (riistvara koos operat­sioo­ni­süs­teemiga) saab valida, kui on koostatud süsteemi pro­jekt­­doku­mentatsioon ehk spetsifikatsi...