IT juhtimise teabevara

6.1.3. Andmebaaside modelleerimine ja väljatöötamine

Andmete modelleerimine ja koostatud mudelite alusel andme­baaside moodustamine on info­süs­tee­mide rajamise üks osa. Andmemudelile kohane info­süsteemi osa on üks või mitu andmebaasi. Andme­mu­deli ja andme­baasi omavaheline seos on kaudne, kuid eri­nevalt mudeli teistest osadest on see seos kahe­suu­na­line.


Kaudne tähendab siin seda, et ei ole ühest ja ot­sest teed, kuidas andmemudelist saada andmebaas. Sõl­tu­valt erinevate teisendajate või generaatorite kasu­ta­mi­sest erinevate a...