Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

2.2. Uuendusmeelne juhtimine

Maailm on väga palju muutunud ja see, kuidas me oma inimesi juhime muutub aina olulisemaks. Uuendusmeelsus ja sotsiaalne mõju mängivad tähtsat rolli, et end nähtavaks teha ja eeskujuks olla. Millist strateegiat kasutada juhtrühma loomisel, et selle liikmed üksteist täiendaksid? Kuidas luua kultuur, milles inimesed tunnevad end turvaliselt? Kuidas tuua innovatsioon kui aluspõhimõte oma ärisse? Kõik algab ülevalt, tõdes Deloitte’i Kesk-Euroopa juh...