Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

2.4. Kuidas vältida maksejõuetust?

COVID-19 on põhjustanud olulisi muudatusi majanduselus. Väga suur osa majandusest on seiskunud ja kuigi on ka valdkondi, mis näivad jõudsalt kasvavat, näiteks pakiveondus ja e-kaubandus, on viiruse üldised mõjud mõistagi väga negatiivsed. Kaubad riikide vahel ei liigu, inimesed ei saa tööle, paljud haigestuvad, piiratud on üldine liikumisvabadus, ärid on suletud. On paratamatu, et sellise olukorraga kaasnevad ettevõtjate majandusraskused ning mida kauem kestab kriis, seda raskemad on tag...