Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.3.2.3. Varade kasutamine ja äriprotsessi efektiivsus

Efektiivsussuhtarvud näitavad, kui tõhusalt ettevõte­ ­kasutab oma varasid müügitulu genereerimiseks (st ette­võtte põhitegevuseks) ning kui tõhus on ettevõtte tegevus. Esimese grupi asjaomastest finantssuhtarvudest moodustavad nn raha konversioonitsükli suht­arvud: varude käibesagedus, debitoorse võla käibe­sagedus ja kreditoorse võla käibesagedus.

Varade kasutamise ja äriprotsessi efektiivsuse peamised finan...