Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.5.3. Pidev eelarvestamine

Kord aastas toimuva traditsioonilise eelarvestamise alternatiiv on pidev eelarvestamine. Pideva eelarvestamise korral täpsustatakse eelarvet iga kuu või igas kvartalis. See tähendab, et iga kuu (või kvartali) lõpus vaadatakse üle ettevõtte tegelikud tulemused ja võrreldakse neid plaanituga.


Tegelikke tulemusi arvesse võttes korrigeeritakse vajadusel varem tehtud eelarvet ja pikendatakse seda kuu või kvartali võrra. See tähendab, et pidevalt on ettevõtte käsutuses olusid arvesse võttev ...