Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.4. Lühiajaliste kohustuste juhtimine

Villu Zirnask

Käibekapitali juhtimise puhul mõeldakse lühiajaliste ko­hustuste all võlgasid hankijatele (maksuvõlad ja viit­võ­lad). Finantseerimisega seotud lühiajalisi kohus­tusi, nä­it­eks lühiajalisi pangalaene, ei käsitleta.

Võlad hankijatele on n-ö isetekkiv finantseerimine, sest nen­de tekkimine on seotud firma igapäevase äritege­vu­sega. Nõudluse suurenedes tel­lib firma rohke...