Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.3.2.1. Lühiajaline maksevõime

Lühiajalise maksevõime suhtarvud viitavad ettevõtte võimele tasuda lühiajalisi kohustusi. Finantssuhtarvude lugejas on alati teatud käibevarade kirjed ning nimetajas lühiajalised kohustused. Lühiajalisteks peetakse tavapäraselt neid kohustusi, mis tuleb bilansipäeva järgselt täita vähem kui aasta jooksul. Tähelepanu tuleb kindlasti pöörata mitmele asjaolule.

1. Lühiajaliste kohustuste struktuuris võib olla eri tähtaegadega kohustusi – enamiku kohustuste tähtaeg võib olla saabun...