Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.3.2.6. Kompleksanalüüs

Üksikute valdkondlike finantssuhtarvude kasutamisest samm edasi on kompleksanalüüs: käsitletakse finantssuhtarvude omavahelisi seoseid ning muutumist ajas. Peatükis 4.3. on põgusalt kirjeldatud, kuidas võivad finantsaruandekirjete muutused ettevõtte majandustulemusi nii negatiivselt kui ka positiivselt mõjutada. Samamoodi tuleb finantssuhtarvude kasutamisel mõista nende omavahelisi seoseid – üksikute finantssuhtarvude heakskiidetud normatiividest ei saa teha lõplikke järeldusi ettevõtte ...