Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.4.2. Ettevõtte väärtuse mõjutajad

Väärtuspõhine juhtimine tähendab tänapäeval organisatsiooni kõiki sisemisi ja välimisi huvigruppe hõlmavat eeliste ja võimaluste otsimist, mis mõjutab nii organisatsiooni (ettevõtte) väärtust kui ka huvigruppide saadavat kasu. Selle on püüdnud ühtsesse mudelisse sättida Leedu rahandusteadlased Loreta Valančienė, Edita Gimžauskienė (vt tabel ja joonis).

Nad jagavad organisatsiooni (ettevõtte) väärtusega seotud huvigrupid kaheks...