Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.6. Eelarvete täitmise kontroll

Eelarvete täitmise jälgimine ja kontroll võimaldab juhtkonnal olla pidevalt kursis, kuidas planeeritud eesmärgid on täidetud. Infot kontrolliks ja jälgimiseks annavad perioodilised nädala-, kuu-, kvartali- või aastaaruanded.

Eelarvete ja tegelike tulemuste võrdlevaruannete koostamise sageduse üle otsustamiseks tuleb kaaluda nende aruannete koostamiseks kuluvate ressursside (aeg, tööjõud) ning info ajakriitilist väärtust. Peale perioodiliste aruannete...