Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.6.1. Eelarve hälvete mõõtmine

Hälbeanalüüs võrdleb tegelikke tulemusi normtulemustega. Analüüsida võib osakonniti, valdkonniti, projektide, toodete, territooriumide jms kaupa. Hälvete analüüsi võib teha igal aastal, igas kvartalis, igas kuus, iga päev või isegi iga tund, olenevalt sellest, kui tähtis on probleem. Üldreegel on, et hälbeid tuleks kontrollida ja mõõta siis, kui vaatluse tulemusel on võimalik parandada ettevõtte tegevust, millest tõusev tulu on vähemalt sama suur kui hälbe jälgimise ja mõõtmise kulu.

...