Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.3.2. Debitoorse võla juhtimine

Nõuded ostjate vastu ehk debitoorne võlgnevus tekib, kui­ ettevõte müüb kliendile kauba, kuid klient maksab kauba eest hiljem. Kauba müümine võlgu on väga le­vinud äritava, selle alged pärinevad juba Vana-Roo­mast. Sel ajal oli kaubakrediidi andmise põhjus seotud ra­ha ühest kohast teise liigutamisega, tänapäeval vaa­deldakse kaubakrediiti kui ühte osa kauba müügi tin­gi­mustest.

Nagu iga teist finantsjuhtimise küsimust, nii tuleb ka de­bi­toorse võl...