Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.5.1. Ärimudeli mõiste

Ärimudelile ja selle uuendamisele keskendumine võimaldab ettevõttel tegevusala mängureeglite muutmise abil pääseda mõneks ajaks teravast konkurentsist. Senine praktika on näidanud, et ärimudeli innovatsioonist sündinud konkurentsieelis kestab kauem kui toote või protsessi innovatsioonist sündinud eelis.

Mõistet „ärimudel” (ingl business model) kasutati ärikirjanduses esimest korda juba 1957. aastal, aga tõeliselt tõusis see teema tähelepanu kesk...