Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2. Analüüsi alusandmed ja etapid

Villu Zirnask

Finantsanalüüs tugineb enamasti finantsaruannetes avaldatud andmetele. Väliste analüütikute kasutada on ettevõtte majandusaasta aruanded. Suurte ja keskmiste ettevõtete puhul on nendeks bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne, tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruande lisad. Mikro- ja väikeettevõtete kohta võib alates 2016. aasta aruandest saadaval olla ainult lühike bilanss, kasumiaruanne n...