Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.3.2.2. Akreditiiv

Uute klientide aktsepteerimise ükski süsteem ei taga täie­likku kaitset arvete tasumata jätmise eest. Oluliste te­hingute puhul võiks firma mõelda pangagarantii või ak­re­ditiivi nõudmisele. Pangagarantii annab firmale kind­luse, et kui tehing mingil põhjusel ei toimu, on fir­­mal õigus saada rahalist hüvitist garantii andjalt.

Ak­reditiivi (ingl letter of credit) korral on firmal kind­lus, et kui tema täidab akreditiivis näidatud tingimused kau­ba tarnimisel, saab ta kindlasti...