Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.5. Võlgniku õigused, kohustused ja vastutus pankrotimenetluses

Paul Varul

Võlgniku õigused

Kuigi võlgnik ja tema juhtorganite liikmed kaotavad oma olulisemad õigused pankroti väljakuulutamisel, nt vara valitsemise ja käsutamise õiguse, juhtimisõiguse ja esindamisõiguse, jäävad juhtorganid siiski kuni äriühingu likvideerimiseni alles ning neil on ka teatud õigused pankrotimenetluses.

<...