Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.4.3. Võlausaldajate üldkoosolek

Paul Varul

Võlausaldajate üldkoosolek on võlausaldajate kõrgeim organ. Võlausaldajate üldkoosoleku pädevuses on halduri kinnitamine ja pankrotitoimkonna valimine, juriidilisest isikust võlgniku ja tema ettevõtte lõpetamise otsustamine, kompromissi tegemine, nõuete kaitsmine, halduri tegevuse peale esitatud kaebuste lahendamine ja muude seadusega tema pädevusse antud küsimuste lahendamine.

Pärast pankroti väljakuulutamist peab toim...