Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.6.2.8. Võimuküsimuste lahendamine (võti nr 8)

Muudatused organisatsioonis mõjutavad sageli ka välja­kujunenud võimuvahekordi. Seetõttu võivad mõ­ned inimesed muudatustele vastu seista kartusest või­mu kaotada. Teised püüavad muudatusi sellises suunas juh­tida, et neist ise kõige enam kasu lõigata.

Probleeme võimusuhetes saab lahendada ainult komp­leksselt, lähtudes organisatsiooni väljakujunenud struk­­tuurist ja organisatsioonikultuurist. Niisiis tuleb kõi­­ge­pealt analüüsida, kuidas võimusuhted organisat­sioo­­­nis toimivad....