Ettevõtja

4.2.1.1. Võimalus saada krediiti

Eurosüsteemi pankade laenutegevuse uuringu (ingl bank lending survey) kohaselt on ettevõtete laenunõudlus kogu euroalal üldiselt suurenenud. Laenunõudlust on positiivselt mõjutanud nii varude ja käibekapitali kui ka põhivarainvesteeringute rahastamise vajadus. Eestis on kosunud eelkõige lühiajaliste laenude nõudlus, nii märkisid neli suuremat Eestis tegutsevat krediidiasutust. Nenditi, et ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted laenavad aktiivsemalt.


Pankade keskmine ...