Ettevõtja

3.6.2.1. Visiooni sõnastamine (võti nr 1)

Visioon on muudatuste protsessis üks väheseid muutu­ma­tuid elemente ja seda võib võrrelda ainukese valgus­foo­riga kaoses.

Esi­algne visioon peab nii ergutama muudatustele kui ka­­ õigustama muudatusi kogu protsessi jooksul. Vi­sioon­ on esimene samm määratlemaks, milliseid orga­ni­­­sat­siooni elemente on vaja muuta.

Visioon ei pea tegelema muudatuste tegemise detai­li­de­­ga, vaid andma igaühe tegevusele üldise ja ühise suuna.