Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2.2.2. Virtuaalsed praktika kogukonnad

Äritegevuse üleilmastumise ja info- ning kommunikat­siooni­tehnoloogia kiire arengu tõttu on viimastel aas­tatel erilist tähelepanu pälvinud praktika kogukonnad, mis­ ületavad organisatsiooni piire ja kasutavad tead­miste jagamiseks virtuaalset keskkonda – elektronposti ning­ kiirsõnumivahetust (ingl MSN), interneti-fooru­meid­ ja teadmusbaase. Virtuaalseid praktika kogukondi on nimetatud ka teadmusvõrgustikeks (ingl knowledge network – näiteks IBM-is). Virtuaalsetesse praktika kogu­...