Ettevõtja

9.5.5. Vastutustundlik ettevõtlus

Mervi Raudsaar, Jaanus Noormägi

Oleme harjunud, et ettevõte jälgib pidevalt oma finantsnäitajaid. Ettevõtete globaliseerumisega pööratakse aga järjest rohkem tähelepanu ka majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkonna näitajatele ning mõjule. Sellist lähenemist on hakatud kutsuma ühiskondlikuks vastutuseks ehk vastutustundlikuks ettevõtluseks (ingl corporate social responsibility – CSR). On loomulik, et need aspektid muutuva...