Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2.9. Vara jaotamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Kui kõigi võlausaldajate nõuded on rahuldatud või tagatud ja raha hoiustatud, jaotatakse allesjäänud vara osanike või aktsionäride vahel likvideerijate koostatud vara jaotusplaani kohaselt. Kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti, jaotatakse allesjäänud vara osanike või aktsionäride osade või aktsiate nimiväärtuste (arvestusliku nimiväärtuse) alusel.