Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.7.8. Valveaeg

Karina Paatsi, Heili Haabu

Valveaeg on aeg, mil töötaja on tööandjale kättesaadav tööülesannete täitmiseks väljaspool tööaega (TLS § 48 lg 1). Valveaeg ei liigitu töö- ega puhkeaja hulka – töötaja ei täida valveajal tööülesandeid, kuid peab olema valmis tööandja vastava korralduse saamisel asuma tööülesandeid täitma. Tööülesannete täitma asumisel valveaeg lõpeb ning ülesannete täitmise aeg loetakse tööajaks.