Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.5.2.3. Välisturule mineku etapid

Jüri Piiper

Peatükis analüüsitakse ja kirjeldatakse ettevõtte välisturule mineku etappe ja vaadeldakse tegevust, mis eelneb välisturule sisenemisele ja seal tegutsemisele. Lähtume sellest, et kasutatav välisturule sisenemise meetod on vahetu eksport, vt joonis.

Välisturule mineku etapid

Kui ettevõte on otsustanud mi...