Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2.5. Väärtpaberite keskregistri teavitamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Aktsiaselts ja osaühing, kelle osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, on kohustatud viivitamata teavitama registripidajat ühingu likvideerimisotsuse vastuvõtmisest. Esitada tuleb ka väärtpaberite kustutamise taotlus. Taotluse vorm on kättesaadav registripidaja kodulehel aadressil https://www.e-register.ee/index.php?i...