Ettevõtja

3.8.5.5. Üüritud asjale tehtavad parendused ja muudatused

Madis Kallion

Muudatused ja parendused, mida teeb üürileandja

Seaduse kohaselt peab üürnik taluma töid, mida üüri­leand­ja teeb asja parendamiseks või muutmiseks, kui muudatusi on vaja:

  • asja säilitamiseks

  • puuduste kõrvaldamiseks

  • k...