Ettevõtja

3.8.5.6. Üüritud asja allkasutusse andmine

Madis Kallion

Üürnik võib anda üüritud asja üürileandja nõusolekul allkasutusse. Seaduse kohaselt on üürileandja ko­hus­ta­tud üldjuhul nõusoleku andma.

Nõusoleku andmisest võib üürileandja keelduda ainult mõjuval põhjusel:

  • üürnik ei avalda üürileandjale allkasutusse and­mi­se tingimusi
  • üürileandjale tekiks allkasut...