Ettevõtja

3.8.5.3. Üürilepingu vorm

Madis Kallion

VÕS ei sätesta üürilepingule, sealhulgas eluruumi üürilepingule kohustuslikku vormi. Seega võib ül­di­selt sõlmida lepinguid vormivabalt: suuliselt või kir­ja­li­kult. See on üldreegel. Samas on eluruumi üürile­pin­gu vorm seotud lepingu tähtajaga. Kui eluruumi üürileping on sõlmitud pikemaks tähtajaks kui üks aasta ja leping pole kirjalik, siis on see sõlmitud tähtaja­tult. Niisugust lepingut ei või siiski varem üles öel­da n...