Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.5.2. Üürilepingu määratlemise lähtekohad

Madis Kallion

VÕS-i kohaselt on üürnik eelistatult kaitstud kui nõr­gem pool, seetõttu tahab üürileandja eelduslikult tea­da, millised kokkulepped kehtivad.

Üürileandja peab kindlaks tegema kolm eeldust:

1) kas konkreetse lepingu puhul on tegemist üürile­pin­gu­ga