Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.5. Üürileping võlaõigusseaduses

Madis Kallion

Enne võlaõigusseaduse (edaspidi:VÕS) jõustumist reguleeris üürilepinguga seonduvat elamuseadus. Sel­le alusel sai üürilepingu esemeks olla ainult eluruum. Muude esemete (sh ka äriruumide) kasutusse and­mi­ne toimus rendiseaduse alusel.

Üürilepingu kohaselt kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle e...