Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.5.4. Üürileandja asja üleandmise kohustus

Madis Kallion

Üürileandja peab asja üleandmise kohustuse täitma:

  • kokkulepitud ajaks

Kui üleandmise aega pole eraldi kokku lepitud või see ei tulene suhte olemusest, tuleb tähtpäeva puhul läh­tu­da VÕS-i asjakohastest üldpõhimõtetest. Seega peab võlgnik kohustuse täitma mõistlikul...