Ettevõtja

11.1. Ülevaade finantsjuhtimisest

Priit Sander

Finantsjuhtimises on kesksel kohal raha ja selle liikumine ettevõtte ning ettevõttega seotud huvigruppide vahel. Need huvigrupid on ettevõtte omanikud (enamus- ja vähemusosanikud), võlausaldajad, töötajad, kliendid, tarnijad ning riik (vt joonis 1). Enamasti asutatakse ettevõte selleks, et suurendada omanike heaolu. Kuigi on ka sotsiaalseid ja elustiiliette­võtteid, on enamiku ettevõtete põhieesmärk su...