Ettevõtja

6.1.7.2. Ületunnitöö

Karina Paatsi, Heili Haabu

Ületunnitöö tähendab töötamist üle töölepingus kokku­lepitud tööaja (sh nii täistööaja kui ka osalise tööaja) normi. Töölepingu seadus lubab tööandjal ja töötajal kokku leppida töötaja kohustuses teha ületunnitööd. Seaduses toodud juhtudel on tööandjal õigus nõuda töötajalt ületunnitöö tegemist. Nii kokkulepe ületunnitöö tegemiseks kui ka tööandja õigus nõuda ületunnitöö tegemist on seotud mitme erandi ja piirangu...