Ettevõtja

6.1.6.8. Ülesütlemise vaidlustamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töölepingu ülesütlemise tühisus ja selle tuvastamine

Selleks et töölepingu ülesütlemine oleks õiguspärane ja kehtiv, peavad olema täidetud järgmised eeldused:


  • ülesütlemise aluseks on seaduses sätestatud alus (nt erakorraliseks...